Kur’an Hangi Sayfada Biter? İşte Cevabı

Kur’an hangi sayfada biter? Bu makalede, Kur’an’ın hangi sayfada tamamlandığını öğreneceksiniz. Detaylı bir açıklama ve ipuçları için okumaya devam edin.Kuran hangi sayfada biter? Kuran’ın kaç sayfa olduğunu merak edenler için bu sorunun cevabı oldukça önemlidir. Kuran, toplamda 604 sayfadan oluşur. Kuran’ın hangi sayfada bittiğini öğrenmek isteyenler için en kolay yöntem, Kuran’ın son sayfasına bakmaktır. Kuran’ın son sayfası, 604. sayfadır. Bu sayfada yer alan son ayetler, Kuran’ın tamamlandığını gösterir. Kuran’ı okuyanlar için bu bilgi oldukça faydalıdır çünkü böylece ne zaman tamamlandığını takip edebilirler. Kuran hangi sayfada biter sorusunun cevabı, 604. sayfadadır.

Kuran hangi sayfada biter?
Kuranın son sayfası 604’dür.
Hangi sayfada Kuran’ı bitirmek istiyorsunuz?
Son sayfa Kuran’ın tamamlanmasını simgeler.
Kuran’ın bitiş sayfası, tercümelere göre değişebilir.
 • Kuran‘ın son sayfası, farklı baskılarda değişebilir.
 • Genellikle Kuran, 604. sayfada tamamlanır.
 • Bazı tercümelerde Kuran’ın son sayfası 623 olarak belirtilir.
 • Kuran‘ın bitiş sayfası, Mushaf-ı Şerif’e göre belirlenir.
 • Bazı mushaflarda, Kuran’ın son sayfası hatim duasının bulunduğu sayfadır.

Kuran hangi sayfada biter?

Kuranın hangi sayfada bittiği konusu, Kuran’ın farklı baskılarında ve boyutlarında değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, Kuran’ın son sayfası 604. sayfa olarak kabul edilir. Bu sayfada Kuran’ın son suresi olan “Nas” bulunur.

Kuran’ın Son Suresi Son Surenin Adı Son Surenin Sayfa Numarası
En-Nas İnsanlar Sayfa 604

Kuran’ın son sayfasında hangi sure bulunur?

Kuran’ın son sayfasında, “Nas” adı verilen bir sure bulunur. Bu sure, Kuran’ın 114. ve son suresidir. “Nas” suresi, insanların şeytandan Allah’a sığınmasını anlatır ve Kuran’ın son mesajlarından biridir.

 • Kuran’ın son sayfasında bulunan sure: Nasr Suresi
 • Nasr Suresi, Kuran’ın 110. ve son suresidir.
 • Bu sure, Mekke döneminde indirilmiştir ve Müslümanların zaferini ve Allah’a olan minnettarlıklarını ifade etmektedir.

Kuran’ın son sayfası kaç numaralı sayfadır?

Kuran’ın son sayfası, genellikle 604 numaralı sayfa olarak kabul edilir. Ancak bu sayfa numarası, Kuran’ın baskısına ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

 1. Kuran’ın son sayfası 604. sayfadır.
 2. Kuran’ın son sayfası Arap alfabesine göre 604. sayfadır.
 3. Kuran’ın son sayfası, İslam inancına göre Allah’ın son vahyi olan 604. sayfadır.
 4. Kuran’ın son sayfası, Mekke döneminde nâzil olan surelerin sona erdiği 604. sayfadır.
 5. Kuran’ın son sayfası, Medine döneminde nâzil olan surelerin sona erdiği 604. sayfadır.

Kuran’ın son sayfasında hangi ayetler yer alır?

Kuran’ın son sayfasında, “Nas” adı verilen surenin ayetleri yer alır. Bu surede toplamda 6 ayet bulunur. Ayetlerde insanların şeytandan Allah’a sığınması konu edilir ve insanların Allah’ın korumasına sığınarak şeytandan uzak durması gerektiği vurgulanır.

Ayet No Ayet Metni Anlamı
114 “De ki: ‘Sığınırım ben Rabbine, insanların Rabbine, insanların Meliki’ne, insanların İlahı’na; şerri vesvese veren şeytanın şerrinden, insanların göğüslerine vesvese veren şeytanın şerrinden ve sinsi vesvese veren şeytanın şerrinden.'” “Bu ayet, insanların Allah’a sığınmalarını, şeytanın kötü etkilerinden korunmalarını öğütlemektedir.”
115 “Ki insanlarla cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onunla kavrayıp anlamazlar; onların gözleri vardır, onunla görmezler; onların kulakları vardır, onunla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.” “Bu ayet, bazı insanların ve cinlerin iman etmeyerek cehenneme yönelmelerini anlatmaktadır.”
116 “Andolsun ki biz, İbrahim’e ‘Evi benim için ibadet yeri yapma!’ diye emrettik ve insanlara namazı dosdoğru kılmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini emrettik. İşte bu, takva sahibleri için bir zikirdir.” “Bu ayet, İbrahim’in Allah’ın emirlerine uyması ve insanlara namaz ve temizlik konusunda öğüt vermesini anlatmaktadır.”

Kuran’ın son sayfası hangi cüzdedir?

Kuran’ın son sayfası, genellikle 30. cüzde yer alır. Kuran, toplamda 30 cüzden oluşur ve her bir cüzde belirli sayfa aralıklarını kapsar. Son sayfa olan 604. sayfa, genellikle 30. cüzün son sayfası olarak kabul edilir.

Kuran’ın son sayfası 30. cüzdedir.

Kuran’ın son sayfasında hangi surenin başlangıcı yer alır?

Kuran’ın son sayfasında, “Nas” adı verilen surenin başlangıcı yer alır. Bu sure, Kuran’ın 114. ve son suresidir. “Nas” suresi, insanların şeytandan Allah’a sığınmasını anlatır ve Kuran’ın son mesajlarından biridir.

Kuran’ın son sayfasında *Nas* suresinin başlangıcı yer almaktadır.

Kuran’ın son sayfası hangi cüz ile başlar?

Kuran’ın son sayfası, genellikle 29. cüz ile başlar. Kuran, toplamda 30 cüzden oluşur ve her bir cüzde belirli sayfa aralıklarını kapsar. Son sayfa olan 604. sayfa, genellikle 29. cüzin son sayfasıdır ve ardından 30. cüz başlar.

Kuran’ın son sayfası hangi cüz ile başlar?

Kuran’ın son sayfası 30. cüz ile başlar.

Kuran’ın son sayfası hangi cüz ile başlar?

Kuran’ın son sayfası 30. cüz ile başlar.

Kuran’ın son sayfası hangi cüz ile başlar?

Kuran’ın son sayfası 30. cüz ile başlar.